Toisen veneen pakottaminen merkin väärälle puolelle

Toisen veneen pakottaminen merkin väärälle puolelle vastapäivään

Normaalisti varsinkin fleetissä ajettaessa tällaisessa luffissa ei juurikaan ole järkeä, mutta joissain tilanteissa on oleellista rikkoa peitto taktikoimalla näin ja estämällä siten ehkä viimeisissä lähdöissä mahdolliset hyvät asemat kilpailevalle veneelle.

Kommunikointi on tässäkin tärkeää, mutta ei pakollista. Kuitenkin kontaktin välttämiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. Säännöistä seuraavat on syytä pitää mielessä:16.1, 11, 17 ja 14.

Koko homma kuitenkin menee pieleen, jos on edes epäilys zonella olemisesta.

Kategoriat: Purjehdus-säännöt | Jätä kommentti

Sisimmäinen vene saa luffata ja sillä on sopiva kurssi

Sopivan kurssin mukainen luffi ilman jiippiä vastapäivään

Kuvan oikeassa reunassa ylempi vene todennäköisesti huutaa – “JURPO! ÄLÄ KIILAA TÄSTÄ EI OLE KUN HAITTAA MOLEMMILLE” ja alempi vene vastaa “SINULLE TÄSTÄ ON ENEMMÄN HAITTAA – TEE VENDA!” – ja jatkaa kurssia kokoajan arvioiden sen etuja ja haittoja – kunnes jiippi on tehtävä.

Joskus aaltojen kulman takia (surffit ja muuten saatu nopeus etu) ja vaikkapa välinerikot voivat aiheuttaa tilanteen jossa ko. jiippiä viivästetään tarkoituksella. Kiusaamisen takia pelkästään tällainen ole mielestäni oikean hengen mukaista.

Kategoriat: Purjehdus-säännöt | Jätä kommentti

Peiton muuttuminen zonen sisällä

peiton häviämien zonen sisällä

Säännön 18.2(c ) mukaan ulommaisen veneen on annettava tilaa merkillä, vaikka tullaankin jo merkin ohi ja vaikka ‘tilaakin on’ (clear ahead).

Kategoriat: Purjehdus-säännöt | Jätä kommentti

Kuinka paljon tilaa on annettava merkillä

paljonko tilaa on onnettava

Sisempi vene taktikoi ajamalla keskikelillä hieman liian kaukaa merkkiä, ja aiheuttaa näin kyseenalaisen tilanteen ja mahdollisen protestikäsittelyn.

Kuvassa sisäpuolen vene rikkoo sääntöä 11, koska se ei anna alkuvaiheessa tilaa (keep clear) vaikka tekeekin sen pelkästään taktisista syistä. Pieni leveäksi ajo aiheuttaa näin 1,5 veneen mitan päässä merkistä olemalla epäilyksen siitä, että sisempivene olisi voinut helposti ajaa lähempänäkin merkkiä. Jos protestikäsittelyssä ulommainen vene ei ole antanut riittävästi tilaa myöhemmässä vaiheessa, sisäpuolen vene todennäköisesti voittaa – muussa tapauksessa ulommainen vene voi voittaa protestikäsittelyn. Näin todennäköisesti siksi, että tilan määrä ja sen antaminen on hieman epäselvä jos sisempi vene väittää sääntöä 11 rikotun alussa, mutta kuitenkin lopussa tilaa on annettu riittävästi.

Jos ulommainen vene on väistämisvelvollinen, on sen myös annettava riittävästi tilaa (huom. perän ja keulan pitkät ylitykset R-veneissä käännyttäessä). Sisemmän veneen, jolla on etuajo-oikeus, on ajettava sellaista kurssia kun se ajaisi vaikka väistämisvelvollista venettä ei olisikaan vieressä. Edelleen jos veneet ovat samalla halssilla ja kohtuullisella tai hyväksyttävällä kurssilla tai/ja jiippiä ei tule merkillä – voidaan ajaa kursseja joilla ei ‘häiritä’ toista venettä liikaa. Vaatinee hieman tulkintaa, mutta periaate on hyvän purjehdushengen mukainen ajotapa. Se ei estä luffausta tai pientä ahdistelua, mutta jos etuajo-oikeutta loukataan liikaa on sääntöjä rikottu.

Joskus puheissa tulee esille mielipiteitä ja jopa ennakkotapauksia tilanteista, joissa etuajo-oikeutta ei suoranaisesti ole vielä loukattu, mutta etuajo-oikeutetun veneen on – mistä tahansa syystä – tehtävä korjausliikkeitä törmäyksen (Lue: liian läheltä ajaminen) välttämiseksi – on sääntöjä rikottu. Eli tulkinnan varaisuus riippuu erittäin paljon, siitä minkälainen kilpailu on kyseessä ja kuka sääntöjä tulkitsee.

Esimerkiksi 6mR ja 8mR sekä muillakin kunnioitettavissa ‘ikä’ veneissä on ymmärrettävämpää tällaiset tulkinnat, koska kosketukset eivät välttämättä aiheita henkilövahinkoja, mutta sitäkin enemmän taloudellisia ja muita vahinkoja. Ei ole kiva, jos noin 100 vuotias vene ‘loukkaantuu’.

Tila, jota tarvitsee antaa merkillä, ei pidä sisällään vendaan tarvittavaa tilaa, ellei sitten peitto tilanne muuta asiaa (sääntö 18.2 ja Mark Room määritys).

Luonnollisesti hieman enemmän tilaa tarvitaan kovemmilla keleillä ja jos miehistön taidoissa on puutteita – tosin protestikäsittelyissä yleensä sisimmäinen vene voittaa.

paljonko tilaa on onnettava 2

Tässä kuvassa loppuvaiheessa käännöstä sisemmällä veneellä on oikeus tilaan merkillä ainoastaan ohittaessaan itse merkkiä. Merkki on ohitettu sillä hetkellä kun veneen perä on merkistä ohi – ilman että on mahdollista enää edes käännettäessä osua merkkiin. Silloin sisäpuolen veneen oikeus tilaan on ohi (Mark Room expires ISAF Case 25)

Heti kun merkki on ohitettu on sisemmän veneen pidettävä tilaa (Keep clear). Tässä kohtaa R-veneiden ominaisuudet aiheuttavat mielenkiintoisia tilanteita, jos arviointivirheitä tapahtuu. Esimerkiksi jos sisempi vene odottaa huonolla nousukulmalla liian kauan (taktisista tai muista syistä) ja on painautunut lähemmäksi alapuolella olevaa tai olevia veneitä – on tilanne kommunikoitava selkeästi ja ilmoitettava nöyrästi virheestä, joka voi käännettäessä aiheuttaa törmäyksen. Tällainen törmäys tapahtuu erittäin helposti suurten perän ylityksien vuoksi pitkissä ja kapeissa veneissä. Silloin kääntäminen 2m päässä alapuolen veneestä on mahdotonta ja tilaa on pyydettävä tilanne on tehtävä lähellä oleville veneille selväksi ennen kun ‘kolahtaa’. Syyllistä ei silloin tarvitse hakea – ‘syyllinen’ ilmoittautuu.

Kategoriat: Purjehdus-säännöt | Jätä kommentti

Kuinka peitto ilmenee isoilla lähestymiskulmilla

isojenkulmien lähestymiset vastapäivään

Kun isossa fleetissä (paljon veneitä) lähestytään alamerkkiä, ja osa veneistä voi tulla kauempaakin ‘sivusta’ merkille. Merkillä luonnollisesti kaikki veneet kohtaavat ja voi tulla ahdasta. Silloin esimerkin Interloper –vene on oikeutettu tilaan merkillä. Käytännössä on arvioitava tarkkaan, koska Interloper –vene tai se asemassa oleva, tulee paljon hiljempaa tuulen kulman takia ja näin ei välttämättä ‘kerkiä’ merkille samaan aikaan esimerkin veneen kanssa.

Kategoriat: Purjehdus-säännöt | Jätä kommentti

Alamerkillä

Kuvassa tuulenpuoleinen vene, jota peitetään muiden toimesta – on oikeus tilaan merkillä (Mark-room) joka oli olemassa ennen johto veneen saapumista ‘zonelle’ (normaalisti lähimmästä veneestä 3 rungon mittaa merkille). Lisäksi peiton on oltava selkeästi perän suhteen todettavissa (from clear astern). Ulommaisen veneen on siten annettava tilaa merkillä (sääntö 18.2(e)).

Jos johtava vene ei pysty antamaan tilaa merkillä vaikka peitto on  olemassa, sisäpuolen vene ei ole oikeutettu tilaan merkillä HUOM! sääntö 18.2(e) – joka yksinkertaisesti kuvaa tilanteen niin, että tilaa on annettava jos voi. Jos ei voi, niin toinen vene menettää etuajo-oikeuden. Eli kannattaa kommunikoida tässäkin tilanteessa, jos jokin tai joku estää tilan antamisen.

alamerkillä

Sen verran on vielä lisättävä tähän, että ohjaajan kokemattomuus, taidon puute tai muu hallintaan vaikuttava tekijä ei kelpaa syyksi siihen ettei tilaa voi antaa.

Tämä on yksinkertainen tilanne, mutta tästä saa helposti voimakastakin spekulointia kisan aikana ja varsinkin rannalla.

Kategoriat: Purjehdus-säännöt | Jätä kommentti

Alamerkin Styyra ja Paara tilanne

alamerkin styyra ja paara vastapäivään

Kun joku veneistä saapuu zonelle, pätee sääntö 18 (variaatiot merkikierrosta). Kuvan ylempi– oikeanpuoleinen vene saapuu ensin zonelle ja alempi– vasemman puoleinen taas peittää sitä. Sääntö 18.2  soveltuu tähän ja vaikka vasemmanpuoleisen/ylemmän veneen voisi ajatella olevan etuajo-oikeutettu merkille saavuttaessa – on sen kuitenkin annettava tilaa alemman/oikeanpuoleselle veneelle, koska se ajaa sille oikeaa kurssia merkille (proper course). Vasen/ylempi ei saa pakottaa alempaa/oikea venettä merkkiin kiinni ja näin tekemään virhettä.

Kategoriat: Purjehdus-säännöt | Jätä kommentti

Myöhäinen peitto

epäilys peiton myöhästymisestä

Säännön 18.2 ( d) tulkinta voi olla mielenkiintoinen tilanne – varsinkin todellisessa kisatilanteessa. Kisatilanteessa ei ole helppo antaa periksi ja esimerkin tilanteessa kun tilaa on yritettävä saada merkille ja sinne ‘päästävä’ ekana! voi olla vaikeaa soveltaa ajatusta siitä että jos peiton saamisesta on epäilys – sitä ei ole ja jos on epäilys, että peittoa ei ole – sitä ei ole…ja ettei tämä olisi liian helppoa se toimii myös toisinpäin.

Jos pusher –vene yrittää peiton turvin käyttää etuajo-oikeutta merkillä ja peitosta on olemassa epäilys, että sitä ei tullut ajoissa – on hyvin todennäköistä että asiaa puidaan protestikäsittelyssä. Silloin veikkaisin Pusher –veneen häviön puolesta ellei paikalle ole jotenkin järjestäytynyt hyvä todistajien joukkio…

Olisi pidettävä mielessä, että peittosäännöt ovat ennakointia kohta ahtaaksi käyvässä tilassa merkillä. Taitava taktikko ja ohjaaja tietää koska merkille ei enää ehditä oikeesti ekana. Silloin ajetaan yhteisten sääntöjen  mukaisessa järjestyksessä ja tehdään ohitukset merkin jälkeen tms.

Tästä on hieman lisää toisessa esimerkissä – Jos on epäilys peiton puutteesta

Säännöillä ja tulkinnoilla ei voiteta kisoja – ne ovat vain säännöt joiden mukaan kaikki ajavat samaan tapaan ja ‘kiltisti’ merkkien ympäri.

Kategoriat: Merkinkierrot, Purjehdus-säännöt | Jätä kommentti

Jos on epäilys peiton puutteesta

epäilys peiton olemassaolosta

Tässä kaksi peitossa olevaa venettä lähestyvät merkkiä. Juuri ennen kun saavutaan zonelle, ulumpi vene väittää peiton loppuneen. Mutta tässä – jos peitosta on epäilys – tulkintaa on sovellettava niin päin, että jos on olemassa epäilys että peitto ei ole loppunut – se ei silloin ole loppunut.

Hailing for room – huuda!

Kategoriat: Purjehdus-säännöt | Jätä kommentti

Peitto – Mark Rounding osa I

Sääntökirjan nk. ‘kolmenveneenmitan’  sääntö oli ainakin R (tässä blogissa 6mR & 8mR) veneiden kilpailuissa viime vuosien mielenkiintoisimpia sääntömuutoksia. Lisäksi sääntö 86.1 :ssä kuvataan poikkeuksina esim. kilpailuohjetta, joka voi muuttaa tätä sääntöä mutta siihenkin on luonnollisesti poikkeuksia. Joskus kanssakilpailijoiden ja oman miehistönkin naamasta näkee, että eteen on tullut epäselvä tilanne. Sääntökirjan säännöt 18 (Mark-Room) tilaa merkillä ja 19 (Room to Pass an Obstruction) tilaa väistää este, pitävät sisällään yhteensä 7 kohtaa ja lisäksi kannattaa tutustua vielä sääntöön 20, jossa on 3 kohtaa lisää.

Kuitenkin selvyydeksi on sanottava, että jos kommunikoit muiden purjehtijoiden kanssa ja varmistat kilpailuohjeesta ettei erikoisempia poikkeuksia ole, on homma aika selkeä sääntöjen osalta. Käytännössä tällaista sääntötulkintakeskustelua kannattaa aina harrastaa varmistaakseen muiden ja oman tietämyksen säännöistä.

Eri luokkien luokkasäännöt vielä tarkentavat kuinka monta veneen mittaa on oltava peiton aikaansaamiseksi.

Yhteensä siis 10 kohtainen kuvaus mitä on otettava huomion kun sovelletaan peitto sääntöä.

Sitä helpottamaan esitän tässä useita esimerkkejä kuvien ja selityksien avulla. Sitä mukaa kun saan kuvia tehtyä…

Säännöissä ‘zone’ eli peittoalue on kuvattuna tässä :

Vastapäivään Peitto - Zone - kuvaus

Zone on alue kääntömerkin ympärillä joka merkitsee 3:n veneenmitan matkaa sen lähellä olevaa venettä. Se on tarkemmin sanottuna kaari, joka merkkiä lähestyviä veneitä kohti – ei merkistä jo pois päin meneviä. Tähän etäisyyteen viitataan sääntöjen kohdassa 86.1(b) ja zone määrityksessä.

 

Yksi yleisimmistä tapauksista:

Vsatapäivään yleisin esimerkki tapaus

Kuvan selitykset…

Yleisin tapaus missä merkinkierron säännöt on otettava huomioon, vaikka ne eivät vielä olisikaan voimassa (veneiden ollessa liian kaukana merkistä) – useiden veneiden ollessa peitettynä ja ulommaisten veneiden on annettava tilaa merkillä heti kun yksikin peitetyistä saapuu ‘zonelle’ – ennakoidusti.

Kannattaa tarkastaa säännöt 44 kohdasta ja erityisesti 44.1 (b) , jos kosketus kääntömerkkiin tapahtuu. Tavallaan ‘terve järki’ pelaa myös tässä. Mutta tämä tarkoittaa myös mahdollisesti värikkäitäkin tulkintamahdollisuuksia säännöistä. Terveellä järjellä tarkoitan oikeastaan vain sitä, että jos vahinkoa muille ei koidu – ei rangaistuskaan ole välttämättä pahin mahdollinen (one turn/two turn)

Kategoriat: Purjehdus-säännöt | Jätä kommentti