ISAF Casebook SF

ISAF Case 1

Sääntö 60.1, Oikeus protestoida, Oikeus pyytää hyvitystä tai sääntöön 69 nojaavia toimia
Sääntö 63.1, Protestit, vaatimukset protestille
Vene, joka rikkoo sääntöä kilpaillessaan ja jatkaa siitä huolimatta – voi protestoida toista venettä vaikka se diskattaisiinkin myöhemmin kilpaulusta.

Faktayhteenveto

Veneet A, B ja C kilpailevat keskenään. Tiukan tilanteen jälkeen A:n ja B:n välillä, A vene huutaa ‘Protesti’ ja nostaa protestilipun. Mutta tästä huolimatta B ei suorita rangaistusta. Myöhemmin B protestoi kolmatta C – venettä toisen tiukan tilanteen jälkeen. Protestikomitea kuulee A:n protestin B:tä vastaan, ja diskaa B:n.

Kysymys
Miten käy B:n protestille C.tä vastaan? Poistuuko se?

Päätös

Vastaus
Ei. Kun vene jatkaa kilpailua, vaikka sitä vastaan on protestoitu mahdollisen sääntörikkeen takia, ei sen oikeudet ja velvoitteet katoa mihinkään. Ei vaikka A:n protesti B:tä vastaan hyväksyttiin ja B diskattiin. Protestikomitean on kuultava myös B:n protesti C:tä vastaan. Jos B:n protesti C:tä vastaan on aiheellinen C diskataan myös.


ISAF Case 2

Sääntö 12, Samalla halssilla, ei peittoa Sääntö 14, Kosketuksen välttäminen Sääntö 15, Kulkuoikeuden saaminen Sääntö 18.2(a), Merkkitila,  Merkkitilan antaminen Sääntö 18.2(b), Merkkitila, Merkkitilan antaminen

Sääntö 18.2(b) ei päde, jos kyseessä on vene selvästi edellä tai selvästi perässä ja jos, selvästi perässä- vene saavuttaa zonen enen selvästi edessä – venettä. Sääntö 18.2(b) ei päde veneiden välillä jotka eivät peitä toisiaan ennen kun toinen saavuttaa zonen. Sääntö 18.2(a) pätee ainoastaan silloin kun peitto on olemassa ja ainakin toinen veneistä on zonella

image

Faktayhteenveto

A ja B olivat molemmat baaran halssilla, tulossa merkille joka jäisi styyranpuolelle. Tuuli oli kevyt. Positiossa 1, kun A tuli merkin tasolle oli se selvästi edellä B:hen nähden ja neljä ja puoli veneen runnon mittaa merkistä. B, joka saavutti juuri zonen, oli kolme veneen mittaa merkistä. Positioiden 1 ja 2 välissä A jiippasi, ja suuntasi suoraan merkkiä kohti ja tuli peitetyksi. Positioiden 2 ja 3 välissä B:n jiipin jälkeen kun B otti kurssin kohti merkkiä oli se selvästi edellä A:ta. Silloin oli veneiden välillä puolitoista veneen mittaa tilaa. Muutama sekunti sen jälkeen A nopeampana veneenä osui B:n peräpeiliin. Kukaan ei loukkaantunut eikä veneisiin tullut vahinkoa. A protestoi B:tä vastaan säännön 18.2(b) nojalla. B protestoi A:ta vastaan säännön 12 nojalla. A diskattiin ja se valitti päätöksestä.

Päätös

Arvatenkin oli käsitetty että sääntö 18.2(b):n toinen lause oli tulkittu niin, että kun kaksi venettä on positio 1 mukaisesti ja B sen mukaisesti oli selvästi perässä ja velvollinen antamaan merkkitilaa A:lle. Niin kuin sääntö sanoo, se pätee vain kun vene on selvästi edellä ja se on saavuttanut zonen. Positiossa, B oli saavuttanut zonen, mutta A oli vielä selvästi sen ulkopuolella. Lisäksi ensimmäisessä saman säännön lauseessa on sanottu että se ei päde silloin jos veneet eivät peitä toisiaan. Kun B ensimmäisenä veneenä tuli zonelle – ei vielä peittoa ollut olemassa ja sääntö 18.2(b) ei siis ollut voimassa. Mutta kun peitto syntyi, sääntö 18.2(b) tuli voimaan ja se velvoitti A:n antamaan tilaa merkillä. Tämän aikana B:n on annettava A:lle tilaa väistöön – ensin säännön 10 nojalla ja myöhemmin säännön 11 nojalla – veneet ovat samalla halssilla peittäen toisiaan. Sen jälkeen kun B jiippasi se oli A:ta selvästi edellä. Tällä hetkellä säänöt 18.2(a) ja 11 lakkasivat olemasta voimassa ja säänöt 12 ja 15 alkoivat päteä. Sääntö 15 velvoittaa ensin B:tä antamaan A:lle tilaa väistöön, ja B teki juuri näin, koska A:lla olisi helposti ollut mahdollisuus hieman suuntaa muuttamalla estää kosketus B:n ollessa vielä selvästi edellä. Kun A törmäsi B:n peräpeiliin se ei selvästikkään ollut tehnyt väistöä B:n vieressä olleeseen vapaaseen tilaan. Näin ollen, on aiheellista diskata A säännön 12 nojalla. Sen lisäksi A rikkoi myös sääntöä 14 (vältä kosketusta, jos kohtuullinen mahdollisuus). A:lla olisi ollut mahdollisuus muuttaa hieman kurssia, ja törmäystä ei olisi tapahtunut.  Sen jälkeen, kun oli selvää että A tule väistämään –  ei todennäköisesti enää ollut mahdollista että B olisi toiminnallaan voinut estää törmäyksen. Vaikka B olisikin pystynyt estämään tösmäyksen, se ei olisi syyllistynyt säännön 14 tikkomiseen koska sillä oli kulkuoikeus ja törmäyksestä ei aiheutunut vahinkoa tai loukkaantumista. Vetoomus hylättiin ja protestikomitean päätös pysyi voimassa. A pysyi diskattuna säännön 12 ja 14 rikkomisen takia.


ISAF Case 23

Sääntö 10, Eri halsseilla
Sääntö 14, Kosketuksen välttäminen
Sääntö 19, Tila esteen ohittamiseen
Määritelmät, Selvästi perässä/edellä; Peittää (Overlap)
Määritelmät, Este (Obstruction)
Slöörillä, sääntö 19 ei päde styyran veneeseen,
joka ohittaa kahden edellä olevan paaralla ajavan veneen välissä.
Sääntö 10 edellyttää molempien paaran veneiden antavan tilaa.
(keep clear)

image

Faktayhteenveto

Kolme venettä, yksi styyralla ja kaksi paaralla, menossa kohti alamerkiä. S saavuttaa PL:n sekä PW:n ja ohitus vie sen veneiden väliin kuten kuvassa.
Kaikki kolme venettä jatkavat hieman yhtyvillä kursseillaan, kunnes S koskettaa ensin PW:tä, ja sitten PL:lää. PW protestoi S.ää vastaan, Sen takia, että S rikkoi sääntöä 19.2(c) ja koska PL – leen veneenä on muodostunut esteeksi PW:lle tuulenpuoleisena veneenä ja sen takia S ei ole oikeutettu tulemaan siihen väliin. Lopulta protestilautakunta diskaa molemmat PL:n ja PW:n säännön 10 mukaan.

Päätös

Veneiden purjehtiessa kohdista 1 – 4, sääntö 10 edellyttää molempien PW ja PL antavan tilaa S:lle. Koska kaikki kolme venettä ajoivat enemmän kun 90 astetta todellisesta tuulensuunnasta, S ja PL peittivät toisiaan (overlap, limittäin) kohdista 1 – 4 asti, sekä S ja PW peittivät toisiaan heti sen jälkeen kohdista 2 – 4. Tässä vaikuttavimpina tulkintoina ovat määritelmien kohdat – selvästi perässä/edellä; Peittää (Overlap).
Sääntö 19 ei päde, koska koko aikana ei ollut mitään estettä olemassa, joka kaikkien veneiden olisi jätettävä samalle puolelle!
Määritelmä esteestä tarkoittaa että PW ei ollut este kummallekkaan S:lle eikä PL:lle – eikä kummankaan niistä tarvinnut antaa tilaa PW:lle. Samaan tapaan PL ei ollut este kummallekkaan S:lle eikä PW:lle, koska S ei ollut velvollinen antamaan tilaa PL:lle. Koska molemmat PL ja PW olivat säännön 10 mukaisesti antamaan tilaa S:lle, S muodostui esteeksi molemmille PW:lle ja PL:lle. Kuitenkin – sääntö 19 on rajattu pois sillä, että missään vaiheessa PL ja PW eivät ohittaneet S:ää samalta puolelta. Myös, sääntö 19.2 pätee vain jos kyseessä on jatkuva este. Määrittelyt tarkentavat tämän niin että kilpailussa ja kulussa oleva vene ei milloinkaan ole jatkuva este.


ISAF Case 27

Sääntö 2, Rehti purjahdus (Fair Sailing)
Sääntö 14, Kosketuksen välttäminen (Avoiding Contact)
Sääntö 15, Kulkuoikeuden saaminen (Acquiring Right of Way)
Veneen ei tule, eikä veneen tarvitse ennakoida toisen veneen mahdollisesti tulevaa sääntörikkomusta. Kun vene saa kulkuoikeuden omien ratkaisujen perusteella, muiden veneiden tulee saada tilaa väistämiseen.

image

Faktayhteenveto

AS oli selvästi edellä BP:tä, kun se tuli zonelle. Positioiden 1 ja 2 välissä, AS oli rungonmitan leenpuolella – suojanpuolella sekä edellä BP.hen nähden kun se (AS) teki vendan saavuttuaan laylineille. Lähes heti sen jälkeen BP ajoi AS kylkeen noin 10 solmun nopeudella. Protestilautakunta diskasi AS:n säännön 15 rikkomisesta. Lautakunta diskasi myös BP:n säännön 2 rikkomisesta. Perusteluna oli se, että BP tiesi AS:n tekevän kohta käännösen, mutta ei tehnyt mitään kosketuksen välttämiseksi. BP haki muutosta päätökseen, koska sen mielestä heidän ei voi olettaa ennakoida sääntöjen vastaista vendaa.

Päätös

BP:n vetoomus hyväksyttiin ja se palautettiin kilpailuun. Sen jälkeen kun AS saavutti zonen, BP oli velvollinen antamaan tilaa merkillä AS:lle säännön 18,2 mukaisesti. Nämä molemmat velvollisuudet lakkasivat olemasta, kun AS:n keula oli ylittänyt tuulen silmän ja veneet olivat sen jälkeen vastakkaisilla halsseilla ja AS oli näistä veneistä tuulenpuoleinen. Kun AS ohitti tuulensilmän kääntyessään, tuli siitä kulkuun etuoikeutettu vene säännön 13 mukaisesti, kunnes se oli oletetulla oikealla kurssillaan. Juuri sillä hetkellä AS sai säännön 10 mukaisen kulkuoikeuden (eri halssit) oli sen myös annettava BP.lle tilaa väistää säännön 15 mukaisesti. BP ei tehnyt elettäkään antaakseen tilaa tai yrittääkseen väistää. Mitä BP sitten olisi voinut tehdä? Kun BP:llä oli reilusti vauhtia oli siinä silti sekunti tai kaksi aikaa miettiä ratkaisua ja sitten toteuttaa se. Pitkään käytetty periaate tällaisessa tilanteessa on säännön 15 mukainen ja selkeä. Kun velvoite tilan antamiseen on olemassa ja toinen vene ei anna riittävästi aikaa väistön tekemiseen, ei BP tässä tapauksessa rikkonut kumpaakaan 2 eikä 14 sääntöä.


ISAF Case 51

Sääntö 11, Samalla halssilla, Peitto

Sääntö 64.1(c), Päätökset: Rangaistukset ja vapautus

Protestilkomitean on vapautettava veneet kun, toisen veneen sääntörikkomus aiheuttaa sääntörikkomuksen toiselle tai toisille veneille.

image

Faktayhteenveto

Kuva osoittaa neljän ison veneen reitit, noin hetkestä 30 sekuntia lähtösignaaliin hetkeen 15 sekuntia lähtosignaaliin. Positiossa 2 MW on pakotettu ohjaamaan poispäin välttääkseen törmäyksen W:n kanssa, ja lähes heti sen jälkeen – ML ja L ovat myös pakotettuja laskemaan kurssia välttääkseen törmayksen tuulenpuolen veneen kanssa. Mikään veneistä ei osu toisiinsa. W on jo ohjannut kurssilla jolla se antaa tilaa muille, mutta sillä kurssilla se joutuisi ylittämään maalilinjan ennen lähtö signaalia. Muut veneet leenpuolella huusivat tuulenpuolen veneelle ja jokainen protestoi venettä, tai veneitä jotka olivat niistä tuulenpuolella. Protestilautakunta diskasi veneet W, MW ja ML:n sekä hyväksyivät oikeutettuna sen toimenpiteen kunnioittaa keskimmäisiä veneitä. Se ilmaisi sen sanomalla ‘muussa tapauksessa sääntö 11 jäisi noudattamatta ja muut paitsi kaikkein tuulenpuoleisin vene ovat immuuneja diskaukselle. Molemman veneet MW ja ML valittivat tuomiosta.

Päätös

Molemmat valituksvetoomukset hyväksyttiin ja MW sekä ML palautettiin kisaan. Siksi, että he huudoillaan yrittivät estää suunnan muutokset ja yhteentörmäyksen. Ja tämä oli vielä ennen kun heillä olisi ollut velvollisuus muuttaa suuntaa yhteentörmäyksen estämiseksi tuulenpuoleisen veneen kanssa. Sääntö 14 velvoittaa välttämään törmäystä, mikäli siihen on kohtuullinen mahdollisuus. Kaikki veneet rikkoivat sääntöä 11, mutta vain sen takia että W rikkoi sääntöä 11. Täten muut veneet olivat oikeutettuja vapautukseen diskauksesta säännön 64.1(c) mukaisesti.


ISAF Case 59

Sääntö 18.2(a), Merkkitila: Merkkitilan antaminen

Sääntö 18.2(b), Merkkitila: Merkkitilan antaminen

Kun vene saapuu merkille rintarinnan muiden kanssa, mutta on vielä zonen ulkopuolella, ja kun kurssimuutos merkkiä kohti aiheuttaa veneessä joka oli zonella ja oli selvästi perässä – sen että se on nyt peitossa sisäpuolella – sääntö 18.2(a) edellyttää sen antavan merkkitilaa siitäkin huolimatta oliko sen etäisyys merkistä, muille veneille peitettynä annetun merkkitilan vuoksi vai ei.

image

Faktayhteenveto

Viisi venettä on saapumassa alamerkille. Neljä ovat peitossa A:n vuoksi, joka on lähinnä merkkiä. Viiden vene, E on selvästi perässä verrattuna A, B ja C kanssa, kun nämä saavuttivat zonen. Kun D tulee rinnalle ja muuttaa suuntaa kiertääkseen merkin, E muodostaa peiton sisäpuolelta D:n kanssa. Tämä tapahtui sen jälkeen kun E saavutti zonen ja ennen kun D saavutti zonen. E kiertää merkin A:n, B:n ja C:n perässä, mutta D:n sisäpuolelta. D pystyi antamaan merkkitilan E:lle

Kysymys:

Oliko E oikeutettu merkkitilaan säännön 18.2(a) mukaan D:ltä?

Vastaus:

Kyllä.

Koska E oli selvästi perässä A:n, B:N ja C:n suhteen kun ne tulivat zonelle.

D oli velvollinen antamaan merkkitilaa niille säännön 18.2(b):n mukaisesti.

E:n ja D:n välillä, kuitenkin oli toisenlainen tilanne. Jättääkseen tilaa kolmelle sisimmäiselle veneelle – ja niiden puomeille – D:n oli ajettava zonelle niin että se tuli sinne selvästi zonen ulkopuolelta muihin nähden. Kun E saavutti zonen, oli se selvästi perässä D:hen nähden ja D oli vielä zonen ulkopuolella. Näin sääntö 18.2(b) ei pätenyt D:n ja E:n välillä. Kun D muutti kurssia merkkiä kohti, sai E sisäpuolisen peiton, ja sääntö 18.2(a) alkoi päteä D:n ja E:n välillä. E oli siis oikeutettu tilaan merkillä D:hen nähden, koska D:llä oli mahdollisuus tilan antamiseen.


Vastaa