Sääntöseminaari 2011–24.10. Maanantaina HSK:lla

Tuomariseminaari1

Seminaari on tarkoitettu kilpapurjehtijoille, kilpailunjärjestäjille, kilpapurjehdustuomareille ja muille asiasta kiinnostuneille. Pätevyyden uusimisen/ylläpitämisen (järjestäjät ja tuomarit) edellytyksenä on osallistuminen sääntöseminaariin.
Suomen Purjehdus ja Veneily järjestää Sääntöseminaarin Helsingissä 24.10.2011.
Seminaari on tarkoitettu kilpapurjehtijoille, kilpailunjärjestäjille, kilpapurjehdustuomareille ja muille asiasta kiinnostuneille.
Seminaarissa käsitellään kilpapurjehdussääntöjä ja purjehdustuomarin käsikirjaa.
Pätevyyden uusimisen/ylläpitämisen (järjestäjät ja tuomarit) edellytyksenä on osallistuminen sääntöseminaariin.
Kouluttajana toimii ISAF:n kansainvälinen tuomari Lars Nyqvist.

Lars ehdotti skype tms. virtuaalikokouksia talven mittaan sääntöasioiden läpikäyntiin Muun muassa ‘vähälle huomiolle’ jääneet säännöt tai harvoin luettujen sääntöpykälin kertaaminen.

TUOMARIN VASTUU

Protestilautakunnan päätehtävä on tutkintojen (protestit, hyvityspyynnöt,…) suorittaminen, mutta tarpeen mukaan muitakin tehtäviä voi olla (esim. säännön PKS 42 noudattamisen valvonta). Säännöt on muokattu ja muodostettu, jotta kilpailut olisivat mahdollisimman oikeudenmukaisia. Sääntöjen noudattamisen valvonta on suurimmaksi osaksi jätetty purjehtijoiden itsensä tehtäväksi niin kuin käy ilmi kappaleessa ”Urheiluhenki ja säännöt” sääntökirjan sivulla 7. Yksi tuomarin tärkeimmistä tehtävistä on tarvittaessa saada niin kilpailijat kuin kilpailujen järjestäjätkin ymmärtämään, että rehellinen ja sääntöjenmukainen purjehdus on edellytys virheettömän ja oikeudenmukaisen kilpailun aikaansaamiselle. PL:n (=protestilautakunnan) puheenjohtaja voi yhdessä KP:n (=kilpailupäällikön) ja muiden järjestäjien kanssa vaikuttaa tapahtuman onnistumiseen positiivisesti

1. Osallistuen aktiivisesti kilpailukutsun ja purjehdusohjeiden laadintaan.
2. Valvoen, että olemassa olevia dokumenttipohjia noudatetaan soveltuvin osin.
3. Huolehtien, että niin varusteet kuin miehityskin mahdollistavat hyvän tuomarityön.
4. Valvoen, että tuomarit aktiivisesti valvovat sääntöjen noudattamista radalla.

Protestikäsittelyt

Protestikäsittelyssä on juryn kannalta tärkeintä täyttää ensimmäiseksi kaikki muodollisuudet. Esimerkiksi jos ‘protesti’ on huudettu ja lippu näytetään 2 min kuluttua ei ole reilua protestoitua venettä kohtaan, että on monta minuuttia epäselvää kohdistuuko protesti heihin vai ei. Käytännössä vaikkapa levitetyllä ylämerkillä olisi hyvin aikaa suorittaa 360 tai muu hyvitysrangaistus enne viimeistä poijua.

Juryn tilaisuudessa ei pidä olla ylimääräisiä henkilöitä. Mukana voi olla esimerkiksi tulkki, mutta hän ei saa osallistua tilaisuuteen muuten kun tulkkina.

Todistajat kutsutaan sisään yksi kerrallaan ja todistajia voi olla kuinka paljon tahansa. Oman veneen miehistön jäsenetkin voivat olla todistajina.

Protestikäsittelyjen prosessi

Protestin sisältö – Kirjallinen

1. Protestoija ja protestinkohde (veneet)
– Voidaan täydentää ennen tutkintaa!

2. Tapahtuma (sarjakuva), aika (klo) ja paikka (legi)
– pitää täyttyä

3. Mitä sääntöjä protestoijan mielestä rikottu
– ennen tai tutkinnan aikana!

4. Protestoijan edustajan nimi (henkilö)
– ennen tai tutkinnan aikana

Pätevyys

Lomakkeen oikeellisuus
– Mitä tapahtui, aika, paikka – saako lomakkeesta selvää?
– Ajoissa? Aikaa jatkettu?
– Protestoija? Vastapuoli?

Osapuolet sisään
–  Esittely: Nimi + Pursiseura + Tuomariarvo + Tehtävä lautakunnassa: Onko huomauttamista jääviydessä?

Protestoija
– Osallinen tapahtumaan?
– Mitä teit?
– Miten ilmoitit vastapuolelle aikomuksestasi protestoida?
– Milloin/Millä sanoin?
– Milloin näytit lippua? (ei tarvita alle 6 metrin veneluokissa)
– Lipun väri (punainen?)
– Haluatko vetäytyä (jos on päivän selvä tapaus) Silloin todetut faktat kirjatan ja laitetaan allekirjoitukset

Vastapuoli
– Näitkö lipun?
– Kuulitko huudon?
– Olitko mielestäsi väistämisvelvollinen?

Ilmoitettu protestilautakunnalle (kun purjehdusohjeissa ilmoitettu)
– Kyllä
– Ei

Protestoija haluaa peruuttaa
– Miksi?

Protesti
– Pätevä
– Pätemätön

Ratkaisu
– Todetut tosiasiat
– Päätelmät
– Soveltuvat säännöt
– Päätös
Teidän kertoman perusteella… päätös luetaan + kiitos & näkemiin.
Jos paiskataan ovea – sisään – avaamme keskustelun sääntö 69.1 perusteella…

Tutkinta
Mitä tapahtui (pienoismallit)
– Protestoija: tapahtuma, aika, paikka => vastapuoli saa esittää kysymyksiä (ainoastaan kysymyksiä)
– Protestin kohde kertoo – protestoija saa esittää kysymyksiä!
– Kysymyksiä toisilleen

Protestilautakunnan kysymykset
– Mitä sääntöjä on mielestänne rikottu?
– Mitä velvollisuuksia veneillä on sääntöjen perusteella?
– Mitä faktoja tarvitsemme, jotta voimme päätellä noudattivatko veneet velvollisuuksiaan?
– Veneiden etäisyydet – veneen mittaan, vauhti/nopeus, positio suhteessa toisiin/muihin veneisiin, merkkeihin, tuuli, aallot, virta
– Kerro mitä kuulit/näit
– Mitä, kuka, missä, milloin, miten, miksi – uudelleen ja uudelleen, kunnes selkeä kuva on muodostunut!

Todistajat – kuka tahansa joka on nähnyt tilanteen!
– Kertoo – toinen osapuoli esittää kysymyksiä!
– Miehistön jäsen – tehtävä veneessä?
– Protestilautakunnan todistajalausunto – toiselle puolelle pöytää – ulos jos > 3 kpl, jää jos3 kpl
Loppupuheenvuoro
– Protestoijan
– Protestin kohteen

Tietoja Arvo Paukkunen

Sailing here since 1964
Kategoria(t): Kurssit ja koulutus, Seminaarit. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa